Αρχική Ασφαλή χρήση

Η Κίνηση στη Θεσσαλονίκη

KLEEMANN Video



Get the Flash Player to see this player.


Designed by:
Progressive Productions
Copyright @ 2009 - Χ.Μ.Ε. ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ Ο.Ε.
Ασφαλή Χρήση

11 Υποδείξεις Ασφαλείας για Ανελκυστήρες σε Λειτουργία, Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανελκυστήρων

 

association1

 

 

1. Ακάλυπτο άνοιγμα θαλάμου

img_1 

(τοποθέτηση πόρτας θαλάμου και ένδειξης επιπέδου ορόφου μέσα στο θάλαμο)

 

Περιγραφή του κινδύνου 

Οι θάλαμοι ανελκυστήρα χωρίς πόρτες, μπορεί να κρύβουν σημαντικό κίνδυνο για ανθρώπους, ζώα και εμπορεύματα, να παγιδευτούν ανάμεσα στον τοίχο του φρεατίου και τον θάλαμο που κινείται. Τα παιδιά και οι άνθρωποι που μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα (αναπηρικές πολυθρόνες, παιδικά καρότσια κ.α.) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σ' αυτόν τον κίνδυνο.

Τέτοιας μορφής ατυχήματα συχνά προκαλούν πολύ σοβαρά τραύματα στους ανθρώπους ή τα ζώα που εμπλέκονται, και αποτελούν την κύρια πηγή θανατηφόρων ατυχημάτων.

 

Πρόταση

Η πιο αποτελεσματική λύση είναι η αναβάθμιση όλων των υφισταμένων επιβατικών ανελκυστήρων με την τοποθέτηση πόρτας θαλάμου.

 

 

2. Συστήματα σήμανσης

img_2

(τοποθέτηση ένδειξης επιπέδου ορόφου μέσα στο θάλαμο)

 

Περιγραφή του κινδύνου 

Υπάρχουν δύο τύποι σήμανσης: 

 1. Η θέση θαλάμου (επίπεδο): λέει στον επιβάτη το πάτωμα στο οποίο βρίσκεται ο θάλαμος
 2. Η ένδειξη της κατεύθυνσης του θαλάμου: πληροφορεί το επιβάτη για την κατεύθυνση - πάνω ή κάτω - που θα πάρει ο θάλαμος σύμφωνα με τις κλήσεις που καταχωρούνται στο σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα. 

Αυτά τα συστήματα σήμανσης βοηθούν στη βελτίωση της ικανότητας μεταφοράς του ανελκυστήρα. Επιπλέον, η πληροφορία που παρέχεται από τέτοια συστήματα είναι αναγκαία για την περίπτωση που ο ανελκυστήρας μπλοκαριστεί.

 

Πρόταση

Υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με πόρτες θαλάμου (βλ. 1), η τοποθέτηση ένδειξης ορόφου.

 

 

3. Αντικατάσταση φθαρμένων συρματοσχοίνων ανάρτησης 

img_3 

(έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση των συρματόσχοινων ανάρτησης)

 

Περιγραφή του κινδύνου 

Ο κίνδυνος που συνδέεται με το σπάσιμο των συρματόσχοινων ανάρτησης του ανελκυστήρα είναι προφανής.

 

Πρόταση

Τακτικός έλεγχος και ανά διαστήματα αντικατάσταση των συρματόσχοινων.

 

 

4. Ακρίβεια στάσης

img_4

(τροποποίηση των συστημάτων ελέγχου των στάσεων, ώστε να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια του επιπέδου στάσης του θαλάμου και σταδιακή επιβράδυνση)

 

Περιγραφή του κινδύνου        

Τα συστήματα χειρισμού των παλιών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, συγκεκριμένα αυτών που λειτουργούν με μονούς κινητήρες ταχύτητας, δεν επιτρέπουν τέλεια ισοστάθμιση του θαλάμου με το πάτωμα ορόφου. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να σκοντάψουν οι επιβάτες κατά την είσοδο ή την έξοδο από τον θάλαμο. Αυτός ο κίνδυνος είναι προφανώς μεγαλύτερος όσο ψηλότερο είναι το σκαλοπάτι, σοβαρότερος δε για ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

 Μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στα συστήματα ελέγχου του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια ισοστάθμισης.

 

Πρόταση      

Αναβάθμιση τουλάχιστον μιας μονάδας ανελκυστήρα για κάθε κτίριο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες.

  

 

5. Κομβιοδόχοι (θαλάμου και ορόφου) κατάλληλοι για ΑΜΕΑ

img_5

(κομβιοδόχοι καταληπτοί και εύχρηστοι για άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν συνοδεύονται, τόσο μέσα όσο και έξω από τον ανελκυστήρα)

  

Περιγραφή του κινδύνου 

Οι υπάρχοντες κομβιοδόχοι και τα συστήματα σήμανσης ανελκυστήρα δεν είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες επειδή είναι δύσκολο ή και αδύνατο ακόμα, να τους φτάσουν άτομα που είναι καθηλωμένα σε αναπηρική πολυθρόνα, και δύσκολο να λειτουργήσουν / αναγνωριστούν από άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

 

Πρόταση

Αναβάθμιση τουλάχιστον μιας μονάδας ανελκυστήρα για κάθε κτίριο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες με επίπεδα ασφάλειας παρόμοια με αυτά που παρέχουν οι νέες εγκαταστάσεις.

 

 

6. Ανιχνευτής στις αυτόματες πόρτες

img_6 

(προσαρμογή ανιχνευτών στις αυτόματες πόρτες)

  

Περιγραφή του κινδύνου 

 Η αυτόματη λειτουργία του κλεισίματος της κυλιόμενης πόρτας θαλάμου ελλοχεύει τον κίνδυνο τραυματισμού από πλάγια χτυπήματα, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στις αυτόματες πόρτες θαλάμου θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη προστασία, μηχανική ή ηλεκτρική, για την ελαχιστοποίηση ή την αποτροπή του παραπάνω κινδύνου. Προστασία τέτοιου είδους παρέχουν τα φωτοκύτταρα, οι οθόνες φωτός, άκρες ασφαλείας, κ.α.

 

Πρόταση

Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΝ 81 ζητά την παροχή στους νέους ανελκυστήρες ενός προστατευτικού μηχανισμού ενάντια στον κίνδυνο σύνθλιψη.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανελκυστήρων συνιστά την επιλογή συστημάτων που θα αποτρέψουν αποτελεσματικά την σωματική επαφή μεταξύ του ατόμου και της πόρτας του θαλάμου. 

 

 

7. Αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας

img_7

(για τους ανελκυστήρες με ταχύτητα διαδρομής μεγαλύτερη από 0.6 μ. ανά δευτερόλεπτο, προσαρμογή συστήματος καθόδου με όσο το δυνατόν ομαλότερη επιβράδυνση) 

 

Περιγραφή του κινδύνου 

Κάθε ανελκυστήρας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύστημα ασφαλείας για την προστασία των επιβατών ενάντια στον κίνδυνο μιας απότομης και ανεξέλεγκτης κίνησης του θαλάμου προς τα κάτω.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι συστήματος ασφαλείας: ο στιγμιαίος και ο προοδευτικός τύπος δράσης.

Ο στιγμιαίος τύπος δράσης, όταν ενεργοποιηθεί, οδηγεί σε απότομη επιβράδυνση και σταμάτημα του θαλάμου.

Εάν χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ανελκυστήρα με μεγαλύτερη ταχύτητα, μπορεί να προκληθεί ζημία στον εξοπλισμό του ανελκυστήρα και κίνδυνος για τους επιβάτες. 

 

Πρόταση     

Περιορισμός της χρήσης του στιγμιαίου τύπου σε ανελκυστήρες χαμηλών ταχυτήτων (0.6 m ανά δ/λεπτο μέγιστη) για την αποφυγή σκληρών και επικίνδυνων επιβραδύνσεων. Για μεγαλύτερες ταχύτητες από 0.6 m ανά δ/λεπτο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα ασφαλείας με προοδευτική επιβράδυνση.

 

 

8. Σύστημα τηλεπικοινωνίας

img_8 

(τροποποίηση των συστημάτων συναγερμού, ώστε να εγκατασταθεί ένας μόνιμος σύνδεσμος με κέντρο εξυπηρέτησης παροχής υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας) 

 

Περιγραφή του κινδύνου

Γενικά, οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα κουμπί έκτακτου συναγερμού (κουδούνι), το οποίο όταν ενεργοποιείται, λειτουργεί ένας ακουστικός συναγερμός στο κτίριο. Τα συστήματα αυτά είναι μη αποτελεσματικά, καθώς ο συναγερμός συχνά δεν ακούγεται.

Υπάρχουν νέα συστήματα τηλεπικοινωνίας, που επιτρέπουν στους παγιδευμένους επιβάτες να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με ένα κέντρο εξυπηρέτησης το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και επιτρέπει στους παγιδευμένους επιβάτες να μιλούν με τα κατάλληλα άτομα και να διασώζονται από επαγγελματίες με ελάχιστη καθυστέρηση.

 

Πρόταση

Αναβάθμιση των υφισταμένων μονάδων με νέα προηγμένα συστήματα συναγερμού.

 

 

9. Φρένα χωρίς αμίαντο 

img_9 

(Αφαίρεση / εξάλειψη οποιουδήποτε είδους αμιάντου, όπου υπάρχει)

 

Περιγραφή του κινδύνου   

Στις περισσότερες από τις παλιότερες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, τα φρένα περιέχουν αμιάντου. Υπάρχει κίνδυνος απελευθέρωσης ινών αμιάντου στον αέρα κατά την εφαρμογή του φρένου.

Η καταστροφή στην υγεία που προκαλεί ο αμίαντος είναι γενικά γνωστή και καλύπτεται από πολυάριθμες Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Συνίσταται τα φρένα να είναι χωρίς αμίαντο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αμίαντος έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στο παρελθόν σε άλλα εξαρτήματα ανελκυστήρων, για παράδειγμα στην προστασία κατά της φωτιάς της πόρτας ορόφου ή στα καλύμματα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. 

 

Πρόταση       

Συστηματική αντικατάσταση όλων των φρένων που περιέχουν αμίαντο.

 

 

10. Προστασία ενάντια σε ανεξέλεγκτες κινήσεις του θαλάμου προς τα πάνω

img_10

(προσαρμογή μηχανισμού αποτροπής των ανεξέλεγκτων κινήσεων του θαλάμου προς την κορυφή του φρεατίου)

 

Περιγραφή του κινδύνου      

Μια βλάβη στη μηχανή ανάρτησης του ανελκυστήρα που ισορροπεί με αντίβαρο μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη μετατόπιση του θαλάμου προς την κορυφή του φρεατίου. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους σοβαρών τραυματισμών κατά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα ή την μεταφορά των επιβατών. 

 

Πρόταση 

Προσαρμογή μηχανισμού αποτροπής των ανεξέλεγκτων κινήσεων του θαλάμου προς τα πάνω.

 

 

11. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

img_11  

(παροχή στους θαλάμους φωτισμού έκτακτης ανάγκης, ο οποίος λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να λειτουργεί για τόσο διάστημα, ώστε να επιτρέπει την ομαλή επέμβαση των υπηρεσιών διάσωσης)

 

Περιγραφή του προβλήματος        

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι επιβάτες που είναι παγιδευμένοι στους θαλάμους υπόκεινται σε επιπρόσθετη ψυχολογική πίεση λόγω της πλήρους συσκότισης. Δυσκολεύονται επίσης να εντοπίσουν το κουμπί συναγερμού.

  

Πρόταση        

Αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων, σύμφωνα με τη σύσταση της ΕΝ 81, με την τοποθέτηση μιας αυτόματα επαναφορτιζόμενης παροχής έκτακτης ανάγκης στους θαλάμους των ανελκυστήρων. 

 

Τελευταία Νέα από Lifts.GR

Επισκεψιμότητα

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα20
mod_vvisit_counterΑυτό το μήνα178
mod_vvisit_counterΣυνολικά160343

Your IP: 3.215.182.81
,
Today: Απρ 06, 2020

Προμηθευτές

 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών
 • Logos προμηθευτών